LEDENOPROEP:
'Frisse wind en nieuw Elan'

Beste leden,

2018 wordt door het bestuur ervaren als een “rustig” jaar
We zien binnen de club wel mooie onderlinge verbinding
en samenwerking tussen leden maar het totale clubgevoel
waarin voor alle leden ruimte is tot verbinding en onvoorwaardelijke deelname
kan gevoelsmatig naar onze mening worden versterkt
Wij hopen als bestuur in 2019
mede met de lustrumactiviteiten en samen met jullie
een verbeterslag in te kunnen maken

Dit vraagt soms ook om nieuw elan of een frisse wind
zonder daarmee de mensen
die zich de afgelopen jaren daarvoor vrijwillig hebben ingezet
ook maar iets tekort te doen
Nieuwe ideeën
een andere kijk en/of gedachten
kunnen ook nieuwe energie brengen
Wij vragen daarom alle leden om onderstaande oproep te lezen te overwegen of jij je wilt inzetten voor onze motortoerclub

 

ACTIVITEITENTEAM

Afgelopen seizoenen hebben we gewerkt met een activiteitenteam
Meerdere leden van dit team hebben aangegeven
hun activiteiten na dit seizoen te willen beëindigen
Op voorhand hebben er zich geen nieuwe kandidaten gemeld
Het bestuur heeft hierover vergadert
en zal op de algemene ledenvergadering 2019
als oplossing het volgende voorstel neerleggen:

1. Het activiteitenteam zal worden ontbonden;
2. Er zullen twee bestuursleden aan het bestuur worden toegevoegd die zich voornamelijk bezig houden met het organiseren van activiteiten
Het voordeel hiervan is
een regelmatigere en meer directere verbinding
en samenwerking met het bestuur ten aanzien van activiteiten

OPROEP:

Vind jij het als lid van MTC2004YOU leuk om
activiteiten te organiseren voor onze vereniging
meld je de aan
voor de invulling van één van de twee toe te voegen leden
aan het bestuur
We zien je reactie graag tegemoet

mtc2004@gmail.com

BESTUURSSAMENSTELLING:
(vacatures)

In 2019 vieren we ons derde Lustrum
Twee van de zittende bestuursleden hebben aangegeven
dat zij hun taak/functie na de “geplande” lustrumactiviteiten in 2019
(omstreeks 01-07-2019)
willen neerleggen
Wij zijn daarom op zoek naar twee nieuwe bestuursleden
die deze taak/functie willen vervullen
Het gaat daarbij om de taken/functies van
Bar-/gebouwbeheer en webmaster.

OPROEP:

Ben jij een horecaman/vrouw
of houd jij je graag bezig met het bouwen en onderhouden van een website
meld je dan s.v.p. nu al vast aan
als kandidaat bestuurslid van MTC2004YOU
Wil je weten hoeveel tijd dit in beslag neemt en wat deze taak inhoud
neem dan contact op met Ria/Wil Hanen voor het bar-/gebouwbeheer
of met Petra Lenssen voor het bouwen en onderhouden van de website

 

Bestuur MTC2004YOU.

 

Voorzitter  &
Penningmeester
Luc
Secretaris
Rob
Bar-Materialenbeheerder
Wil
Webmaster
Petra
Toercommissaris
Albert

klik op de foto om desbetreffend persoon een mail te sturen

Routes kunnen alleen als GPX bestand
aangeleverd worden bij de toercommissaris
Tevens kan een route opgevraagd worden:
tourcommissarismtc2004you@gmail.com
 

Alle ritten worden vooraf en tijdig
*minimaal 2 weken van te voren*
afgestemd met onze tourcommisaris
Dit dient per email te gebeuren:

tourcommissarismtc2004you@gmail.com
 


Afmelding toerrit:
per mail naar
tourcommissarismtc2004you@gmail.com
 

deze tekst zal bij iedere activiteit gemeld worden:

Ook niet-leden zijn van harte welkom bij toerritten
De club vraagt een kleine vergoeding hiervoor: €5,- per motor per rit

Bij afmelding van de rit mail je naar
tourcommissarismtc2004you@gmail.com